Keinosiemennys

Klinikallamme suoritetaan keinosiemennyksiä tuorespermalla emättimeen. Kohtuun siemennyksellä on tavallisesti parempi onnistumisprosentti. Ennen keinosiemennystä nartulta tutkitaan progesteronitaso, mikäli sitä ei ole 48h sisällä jo tutkittu. Uroksen sperma tutkitaan riittävän liikkuvuuden ja tiheyden takaamiseksi. Keinosiemennyksestä täytetään Suomen Kennelliiton keinosiemennyslomake.

Noudatamme alla mainittuja Suomen Kennelliiton ohjeita:


Hyväksyttyjä syitä siementämiseen ovat mm:
-pitkä maantieteellinen etäisyys uroksen ja nartun välillä
-lääketieteellinen syy (muu kuin perinnöllinen sairaus tai vika); esim. loukkaantumisesta johtuva selkä- tai jalkavika, joka estää astumisen
-uroksella tai nartulla mahdollisesti tulehdus, joka voisi tarttua astutuksen yhteydessä


Keinosiementäminen ei ole hyväksyttävää, kun:
-uroksella tai nartulla on häiriintynyt lisääntymiskyky
-astutus ei onnistu perinnöllisen sairauden tai vian vuoksi
-astutus ei onnistu liioitellun rakenteen vuoksi
-uros tai narttu sairastaa tai periyttää vakavaa perinnöllistä sairautta tai vikaa
-käytettävällä uroksella on jo populaation kokoon nähden riittävästi jälkeläisiä


Lisäksi eettisistä syistä kieltäydymme siemennyksestä mikäli:

-uroksella ja nartulla ei ole pentueita luonnollisen astumisen seurauksena.

-uros tai narttu käyttäytyy haluttomasti tai aggressiivisesti astutustilanteessa.

Lisätietoja keinosiemennyksestä Suomen Kennelliitto