Vanheneva lemmikki

Kun ystäväsi vanhenee, se tarvitsee enemmän ymmärrystäsi ja apuasi. Milloin lemmikkisi on vanha? Koira elää keskimäärin 12-vuotiaaksi ja kissa 14-vuotiaaksi. Yleisesti, mitä suurikokoisemmasta rodusta on kysymys, sitä lyhyempi keskimäärin on sen elämän pituus. Pitkään ikään vaikuttavat perintötekijät, mutta myös huolellinen hoito ja hyvä ravitsemus. Keskimäärin voidaan sanoa, että lemmikki alkaa olla vanha noin 7-vuotiaana. Suurikokoisten rotujen koirilla vanhuuden katsotaan alkavan jo 5-vuotiaana.

Vanhuuden vaikutukset elimistöön ovat kahdenlaisia; ikääntymisen seurauksena tapahtuu sellaisia muutoksia, joita ei voi estää tai hidastaa. Näitä ovat esimerkiksi kuulon huononeminen, näön heikkeneminen ja vähentynyt aktiivisuus. Nämä muutokset johtuvat muuttuneesta fysiologiasta. Toiset muutokset ovat patologisia, joiden syntymiseen tai kehittymiseen voidaan jossain määrin vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi sydänsairauden, munuaissairauden tai hampaiden ja niiden tukikudosten sairaudet. Ikääntymiseen liittyy myös riski kasvaneesta verenpaineesta, liikalihavuudesta, vastuskyvyn heikkenemisestä jne. Hammaskivi tulisi poistaa säännöllisesti.


Ikääntyvälle lemmikille tulisi tehdä perusteellisempi tarkastus. Tämä sisältää kliinisen tutkimuksen ja punnituksen lisäksi laajat verinäytteet ja virtsanäytteen tutkimisen sekä verenpaineen mittaamisen. Näiden perusteella tehdään mahdollisia jatkotutkimuksia. Eläinlääkäri osaa neuvoa, mitkä ovat sinun lemmikkisi mahdollisia terveysriskejä ja osaa suositella mahdollista tukihoitoa, ruokavalion muutosta tai lääkitystä. Virtsanäyte tulee omistajan tuoda mukanaan klinikalle, näiden keräämiseen saa neuvot henkilökunnaltamme.