Kissan kastraatio ja sterilisointi

Suosittelemme kissan leikkausta vähintään 6-9 kuukauden ikäisenä. Kissan olisi hyvä olla täysikasvuinen leikkausvaiheessa koska se saattaa vaikuttaa pitkien luiden kasvulinjojen sulkeutumiseen. Kissan sukukypsyyden merkkejä ovat mouruamiskäyttäytyminen ja ympäristön merkkailu virtsalla.

Kastraatio ja sterilisaatio on anestesiassa suoritettava toimenpide. Leikkauksen jälkeen heräämistä seurataan klinikalla. Ulkoilemaan tottunut kissa tulee pitää sisällä vähintään kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen.

Naarailla leikkaushaavaa tulee suojata raapimiselta ja nuolemiselta 14 vrk. Parhaiten tämä tapahtuu pitämällä kissalla kauluria tai pukua.

Leikattujen uros- ja narttukissojen liikkumareviiri yleensä pienenee ja ne pysyvät paremmin kotipiirissä. Vähentynyt liikunta ja hormonitoiminta merkitsee pienempää energiankulutusta, joten leikatut kissat lihovat helpommin. Tämä tulee ottaa huomioon ruoan määrää ja laatua arvioitaessa. Leikattujen kissojen on todettu elävän leikkaamattomia pidempään. Tämä selittyy mm. sillä, että leikattu kissa viihtyy paremmin kotipiirissään eikä myöskään joudu yhtä herkästi tappeluihin tai onnettomuuteen.