Sydämen vajaatoiminta

Sydänsairaudet ovat yleisiä. Vanhemmilla pienirotuisilla koirilla yleisin sydänvian muoto on läppien rappeutuminen, joka aiheuttaa sivuääntä. Sydänlihassairauksia tavataan etenkin kissoilla ja isoilla koiraroduilla. Synnynnäisiä sydänvikoja tavataan harvemmin. Sydämen vajaatoiminnan alkusyytä on monesti vaikea saada selville.

Yleisimmät sydänvian oireet ovat yskä, hengenahdistus, nopea hengitys, laihtuminen, rasituksen sietokyvyn heikkeneminen, nesteen kertyminen elimistöön ja joskus pyörtyily. Isoilla koirilla yleisin sydänvian oire on väsymys lenkeillä. Sydänsairaudet ovat luonteeltaan eteneviä. Huolellisella hoidolla etenemistä voidaan hidastaa ja koira voi elää suhteellisen normaalia elämää.

Kissan sydänsairaus alkaa yleensä hyvin äkillisesti ja vaatii välitöntä eläinlääkäriapua. Kissan sydänsairaus on hyvin usein nopeasti etenevä ja kuolemaan johtava. Jos sairaus diagnosoidaan ajoissa kissa voi elää hyvinkin normaalia elämää jopa vuosia oikealla hoidolla.


Sydämen vajaatoimintaoireisto seuraa, kun sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta. Jos sydämen oikea puoli on vaurioitunut, painetta muodostuu laskimoihin, jotka tuovat elimistöstä verta sydämeen. Kasvanut laskimopaine johtaa nesteen kertymiseen elimistöön, mm. vatsaonteloon. Jos sydämen vasen puoli on vaurioitunut, laskimopaine kasvaa suonissa, jotka johtavat verta keuhkoista sydämeen ja nestettä alkaa kertyä keuhkoihin. Keuhkojen toiminta heikkenee ja eläin oireilee yskimällä.

Sydänsairautta ei pystytä parantamaan, mutta eläimen tilaa pyritään lievittämään eläinlääkärin määräämän hoidon avulla. Lääkitys on elinikäinen ja säännölliset kontrollikäynnit eläinlääkärillä ovat tarpeen taudin etenemisen seuraamiseksi. Aluksi lääkitystä voidaan joutua muuttamaan, siitä tulee AINA keskustella ensin eläinlääkärin kanssa.

Sydänpotilaan yleiskunnosta on pidettävä huolta ja lemmikkiä ei saa päästää lihomaan. Ravinnonsaanti tulee tarkasti sopeuttaa energiantarpeeseen. Väli- ja makupaloja tulee välttää. Suuhygieniasta on huolehdittava ja lemmikin munuais- ja maksa-arvoja olisi hyvä tarkastuttaa säännöllisesti.